Annonse
Annonse

Støtt avisen

Vil du hjelpe oss å gjøre Verdinytt.no stadig mer synlig i mediebildet?

Nettavisen Verdinytt startet 15. november 2022 og er fortsatt i startfasen. Slik er det de første årene av enhver bedrifts liv. Det tar tid å bli godt etablert. Heldigvis ser vi at vi har en stadig voksende leserskare, og vi får gode tilbakemeldinger på at Verdinytt utgjør en forskjell i mediebildet. Vi har et nøkternt og moderat budsjett, men vi har likevel en del utgifter som må dekkes.

Vi startet denne nettavisen uten offentlig støtte, og uten sponsoravtaler. Det er abonnement og annonsesalg som utgjør inntektene til Verdinytt. I tillegg utgjør gaver fra dere lesere, et kjærkomment supplement som vi er svært takknemlig for.

Kan du bidra med en gave til driften av Verdinytt.no?

Midlene som kommer inn, gir oss viktig drahjelp i arbeidet med å nå stadig lenger ut med Norges nyeste kristne nettavis.

Vi har Vipps: 773851.

Vårt kontonummer er: 3000 57 55006.

Hjertelig takk for all støtte!

Kontoen tilhører selskapet Verdinytt AS, som kun har til formål å drive nettavisen Verdinytt.no og dens tilhørende prosjekter.

Selskapet eies av grunnleggerne Tor-Bjørn Nordgaard og Svend Ole Kvilesjø.

NB: Vipps- og kontonummer som er oppgitt her, er kun for gaver til avisen, ikke for abonnementskjøp. Du er hjertelig velkommen som abonnent - og abonnement kan bestilles ved å klikke her.

Annonse
Annonse