Annonse
Annonse

Om Verdinytt

Høsten 2022 fikk Norge en ny kristen avis!

På Verdinytt.no finner du daglig nyheter, kommentarer, analyser og inspirasjonsstoff.

Nettavisen ønsker å løfte frem all den betydningsfulle og positive kristne virksomheten som drives over hele kirkelandskapet. Dette gjør vi med den samme journalistiske integritet som i andre nyhetssaker, noe som betyr at redaksjonen står uavhengig fra organisasjoner og kirkesamfunn.

Vi følger også de løpende politiske debattene og løfter opp de prinsipielle spørsmålene i viktige verdisaker. Du som leser, er også velkommen til å engasjere deg og ta del i debatten. Det kan du gjøre ved å sende oss innlegg i skjemaet vårt, eller ved å ta i bruk vårt egenutviklede kommentarfelt under hver sak.

Vi har også blikket løftet mot omverdenen, og bringer utenriksstoff med særlig vekt på den verdensvide vekkelseskristendommen, den forfulgte kirke – og nyheter fra Israel og Midtøsten.

Abonnentene våre vil dessuten oppleve at de får ta del i et spennende fellesskap, med digitale møtepunkter og god kontakt.

Målet vårt er at du som leser, skal bli både opplyst, oppbygget og utfordret. Vi er selvfølgelig underlagt Vær Varsom Plakaten og Redaktørplakaten.

Verdinytt er medlem av Mediebedriftenes Landsforening, og avisens redaktør er medlem av Norsk Redaktørforening.

Verdinytt.no ble lansert 15. november 2022. Avisen finansieres gjennom salg av abonnement og annonser, og gaver fra leserne.

Grunnleggerne

Tor-Bjørn Nordgaard er ansvarlig redaktør og journalist i Verdinytt.no. Han er gift med Janna, har tre barn og bor i Kristiansand, hvor avisen har sitt hovedkvarter.

Da Tor-Bjørn høsten 2022 hoppet ut i den utfordringen det er å starte en helt ny nettavis, hadde han fra før av 16 års erfaring med journalistikk og medieproduksjon i flere medier og organisasjoner. De siste seks årene var han nettredaktør i avisen Norge IDAG. Før dette pådro han seg en bachelorgrad i journalistikk fra Mediehøgskolen Gimlekollen (nå NLA Høgskolen).

Personlig brenner Tor-Bjørn for både forkynnelse av evangeliet og verdibasert journalistikk. Hans journalistiske engasjement handler blant annet om å gjøre de kristne verdienes plass i samfunnet synlig, og om å formidle de gode nyhetene om hva troen betyr i menneskers liv.

Svend Ole Kvilesjø er daglig leder og multimedial nyhetsformidler i Verdinytt.no. Han er gift med Novita og har to barn, og har vært bosatt på Holmlia i Oslo siden 2001. Da han tok utfordringen om å bli nettavis-gründer høsten 2022, hadde han blant annet bak seg 18 år som journalist i Aftenposten, fem år i avisen Dagen og halvannet år i Norge IDAG. Han har dessuten med seg rike erfaringer fra bistandsarbeid i Afrika.

Svend Ole er glad i å løfte fram alt det gode som skjer i Kristen-Norge – hverdagslivet, stevner og prosjekter der brennende kristne bruker mulighetene gjennom arbeid og fritid for å gjøre livet bedre for andre. Han gleder seg over å kunne løfte opp mennesker og stemmer, både i nyhetsformidling og i debatter, som utfordrer og utruster oss til å leve et godt og trosbyggende liv.

Dette er Verdinytts faste samarbeidspartnere

Kristen Media Norge, som ledes av Bjarte Ystebø, har en stoffutvekslingsavtale med Verdinytt. De lager hver uke flere TV-programmer som sendes på Kanal 10 Norge og Bedehuskanalen – og som samtidig streames på Verdinytt.no.

Blant annet kan du hver tirsdag kveld klokken 22.00 se det populære programmet Live med venner. På Verdinytt.no finner du hver uke nytt og spennende stoff som er blitt til i samarbeidet med Kristen Media Norge. Ikke minst publiserer vi hver uke Bjarte Ystebøs etterspurte nyhetskommentarer.

Kanal 10 Norge, som sender kristne TV-sendinger døgnet rundt til hele landet, har et svært godt relasjonelt samarbeid med Verdinytt. Vi er enige om å stå sammen om å nå ut med viktig innhold til så mange lesere og seere vi kan.

Det innebærer blant annet at flere Kanal 10-produksjoner streames direkte på Verdinytt.no og at innslag fra Kanal 10 løftes frem i forbindelse med nyhetsdekningen vår.

JesusFestivalen i Kristiansand, som har som visjon «å kalle til vekkelse og fornyet, frimodig etterfølgelse og Jesus-begeistring i en etter-kristen kultur», har med seg Verdinytt som medarrangør.

Sammen med programkomite og vertsmenigheter er vi med på å innby til møter og samtaler med fokus på sentrale og tidsaktuelle temaer og utfordringer.

Faste spaltister har vi for tiden fem av, som alle er gull verd! De leverer på fast basis tekster til spalten Verdikronikk, som både gir deg noe å tygge på og noe å bygge på.

De fem er Pinsebevegelses-nestor Terje Berg, Misjonskirke-nestor Geir Johannessen, Israel-ekspert Roar Sørensen, kirkepolitiker og inspirator Rikke Grevstad Kopperstad og Ole Petter Erlandsen, som er faglig leder i Åpne Dører.

Visjon

Verdinytt.no har som visjon:

- Å være et sannhetssøkende nyhetsmedium, som på et fundament av kristne verdier og med journalistisk troverdighet opplyser, oppbygger og utfordrer leserne.

- Å være et organ som bidrar til å samle og mobilisere den verdikonservative kristne bevegelsen i Norge.

- Å forkynne de gode nyhetene om hvem Gud er, hva Han har gjort en gang for alle, og hva Han gjør i verden i dag.

Formålsparagraf

Selskapet Verdinytt AS har vedtektsfestet denne formålsparagrafen:

Nettavisen Verdinytt.no har som hovedformål å drive løpende journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten.

Avisen står på evangelisk kristen grunn, og har en profil som løfter opp troen på Bibelen som Guds Ord, menneskelivets ukrenkelige verdi og de kristne verdienes skapende kraft i samfunnet.

Virksomheten skal drives i troskap mot sannheten og i overenstemmelse med de presseetiske standarder som er uttrykt i Vær Varsom Plakaten og Redaktørplakaten.

Avisen er partipolitisk uavhengig og skal også operere redaksjonelt uavhengig overfor organisasjoner og kirkesamfunn.

Verdinytt har herunder til formål å:

a) Løfte frem nyheter fra alle deler av kristen-Norge om arbeidet som gjøres for Guds rikes fremgang.

b) Bringe nyheter om den verdensvide kirke.

c) Bringe stoff som oppbygger, inspirerer og utfordrer lesernes personlige trosliv.

d) Løfte frem stemmer som tar til motmæle når sentrale kristne sannheter utfordres.

e) Løfte aktuelle politiske debatter, med særlig vekt på saker der kristne verdier utfordres.

f) Legge til rette for åpen og fri debatt om aktuelle spørsmål i tiden – både om samfunnsforhold og kirkeliv.

g) Bringe nyheter fra Israel og andre deler av Midtøsten, og på den måten bidra til balanse i den norske mediedekningen på dette feltet.

h) Bringe dagsaktuelle innenriks- og utenriksnyheter som er av vesentlig betydning for allmennheten.

i) Bygge et fellesskap for leserne, med blant annet tilbud om digitale og fysiske møteplasser.

Annonse
Annonse