Annonse
Annonse

Kjøpsvilkår / abonnementsvilkår

Betingelser

Dette er vilkårene for abonnement på nettavisen Verdinytt.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene og opplysninger gitt i bestillingsløsningen på Verdinytt.no. Den gjelder for bestilling og kjøp av abonnement på nettavisen Verdinytt. Et abonnement gir full tilgang til alt innhold på Verdinytt.no i den tiden det er gyldig. Kjøper må logge seg inn med brukernavn og passord for å benytte tilgangen.

2. Partene

Selger er Verdinytt AS, med nettadressen verdinytt.no, adresse co/Tor-Bjørn Nordgaard, Brattvollsheia 43, 4658 Tveit, tlf 95278159 og organisasjonsnummer 830012702.

Kjøper er den som foretar bestillingen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for abonnementet er den totale prisen kjøper skal betale. Det tilkommer ingen avgifter eller andre tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Verdinytt AS har rett til å endre prisene før ny abonnementsperiode inntreffer. De til enhver tid gjeldende prisene vil være opplyst om på Verdinytt.no.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har sendt sin bestilling til Verdinytt AS.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen på nettsiden eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling

Abonnement betales med Visa-kort, Mastercard eller Vipps, eller eventuelt med faktura i de tilfeller dette tilbys i bestillingen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort, debetkort eller Vipps ved betaling, trekker Verdinytt AS kjøpesummen ved bestilling, og deretter ved inngangen til hver nye abonnementsperiode, som forskuddsbetaling for abonnementet.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt etter bestilling. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 10 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Dersom kjøperen har valgt kredittkort, debetkort eller Vipps som betalingsmetode, men betaling for ny abonnementsperiode ikke lar seg gjennomføre etter 5 automatiske forsøk på trekk i løpet av 10 dager, overføres kjøperen automatisk til e-faktura eller faktura på e-post som betalingsmetode.

6. Periode for abonnement og oppsigelse

Verdinytt AS tilbyr abonnement med ulike perioder. Alle abonnement fornyes automatisk inntil de sies opp. Ved oppsigelse løper abonnementet ut den allerede påbegynte abonnementsperioden.

Kjøper har ikke bindingstid, og kan når som helst registrere oppsigelse på Min side, eller meddele oppsigelse skriftlig til Verdinytt AS. Ved skriftlig meddelelse må oppsigelsen være mottatt minst fem døgn før ny abonnementsperiode inntreffer, for at oppsigelsen skal være garantert å tre i kraft innen utløpet av inneværende abonnementsperiode.

Manglende betaling teller ikke som en oppsigelse av et abonnement.

7. Rettigheter

Brukernavn og passord er personlige og skal ikke deles med andre enn de som bor i husstanden. Dersom kjøper deler sitt brukernavn og passord i strid med dette, kan Verdinytt AS straks stenge tilgangen uten at kjøper har krav på økonomisk refusjon.

Alle rettigheter til tjenester og innhold tilhører Verdinytt AS. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med redaksjonen.

Innhold i nettavisen Verdinytt kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Redaksjonen vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles.

Verdinytt AS er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

8. Angrerett

Ved online bestilling og kjøp av abonnement på nettavisen Verdinytt trer abonnementet i kraft umiddelbart, og tjenesten anses som levert fullt ut. Da bortfaller angreretten i samsvar med Lov om opplysningsplikt og angrerett mv ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted, §22c.

Ved bestilling og kjøp av abonnement gjennom andre kanaler enn verdinytt.no, har kjøper rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til Verdinytt AS innen 14 dager etter bestilling. Melding om benyttelse av angreretten skal gis skriftlig. Dersom abonnementet har startet og vært tilgjengelig for kjøper i perioden hvor angrerett kan gjøres gjeldende, skal kjøper betale for den perioden vedkommende har hatt gyldig abonnement.

9. Personopplysninger

Verdinytt AS lagrer og bruker opplysninger om navn, e-post, adresse og telefonnummer, samt opplysninger om eventuell annen regningsbetaler. Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker kjøper til at Verdinytt AS håndterer kjøpers personopplysninger i tråd med gjeldende retningslinjer.

Verdinytt AS bruker opplysningene til å gjennomføre og administrere avtaleforholdet. Informasjonen kan også bli brukt for at Verdinytt AS skal oppnå større kunnskap om brukerne, slik at avisen kan utvikle og forbedre produktene og abonnementsfordelene, og til å sende abonnentene informasjon.

Kjøper har rett til innsyn i de opplysningene som Verdinytt AS har registrert om kjøperen, og bes ta kontakt med Verdinytt AS for å rette opplysninger som skulle vise seg å ikke være korrekte. Kjøper kan når som helst kreve at Verdinytt AS sletter opplysningene, dersom disse ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre avtaleforholdet. Kjøper plikter å holde Verdinytt AS oppdatert om endringer av adresse eller lignende relevant for abonnementsforholdet. Slike endringer kan legges inn på Min side på verdinytt.no, eller ved å kontakte Verdinytt AS skriftlig.

Ved spørsmål om bruken av personopplysningene kan kjøper kontakte Verdinytt AS på abo@verdinytt.no.

10. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

11. Endringer i avtalen

Disse vilkårene gjelder fra avtalen mellom kjøper og Verdinytt AS blir inngått og frem til nye vilkår blir publisert på nettstedet verdinytt.no.

Annonse
Annonse