Annonse
Annonse

Dette er Verdinytt.no sin seksjon for andakter, refleksjoner og forkynnelse fra Bibelen.

Gud ønsker fellesskap med oss

Gud ønsker fellesskap med oss

Publisert: - Oppdatert: 07.02.2023 kl 02:21

«Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med Meg.»

Andakt:

– Ikke la dine erfaringer definere hva som er Guds vilje

Publisert:

I denne andakten snakker Per Arne Gjerde, pastor i Kristent Fellesskap i Bergen om sykdom.

Andakt:

Har du en lengsel?

Publisert: - Oppdatert: 03.02.2023 kl 01:09

På tross av vår iboende lengsel etter å komme Gud nær, så er det mange som holder Ham på avstand. Det kan det være mange grunner til, sier Bjarte Ystebø i denne andakten. Du kan lese - og du kan se andakten på video.

Jeg makter alt i Kristus

Jeg makter alt i Kristus

Publisert:

«Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.»

Andakt:

Tilgivelse

Publisert: - Oppdatert: 06.02.2023 kl 16:50

– Mennesket som har fått tatt i mot denne ufattelige gaven; All min synd er tilgitt. Det mennesket, sier Bibelen, skal nå vandre et nytt liv. Og da skal han også sjøl praktisere å GI tilgivelse, sier Gunnstein Nes i denne videoandakten.

«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?»

Les den nye biskopens preken

Publisert:

Ole Kristian Bonden ble søndag 29. januar 2023 vigslet som biskop i Hamar bispedømme. I sin første preken, i vigslingsgudstjenesten, leste han bibelteksten fra kapittel 18 i Lukasevangeliet, om den blinde mannen som satt og ropte på Jesus. Her er Bondens preken i sin helhet.

Andakt:

Troen videre til neste generasjon

Publisert:

– Tenk om mine seire kan få lov til å være deres seire, de som kommer etter meg, den neste generasjonen, sier pastor Asle Zazhariassen i denne andakten

Å være et bønnesvar

Å være et bønnesvar

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2023 kl 01:34

«For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.»

Andakt:

Nåde. Sannhet. Gjøre Guds vilje.

Publisert:

– Du verden så fort vi kan komplisere kristendommen. Men, det er ikke så vanskelig, sier Bjarte Ystebø.

– Gud vil ha plass i livene våre

Publisert: - Oppdatert: 06.02.2023 kl 16:37

Ta deg tid til å se og høre Linn Myhrs refleksjoner

Gud er kjærlighet

Gud er kjærlighet

Publisert:

«Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.» (Bibelen, Johannes’ første brev 4,8)

Andakt av Noralv Askeland:

«Herren taler fortrolig med de som frykter Ham»

Se video!

Publisert:

– Når du frykter Herren, trenger du ikke å frykte noenting annet, forkynner Noralv Askeland i denne andakten. Askeland er mangeårig pastor og leder i Kristent Fellesskap og misjonær på Filippinene. Se andakten på video her.

Andakt:

– Jesus er nær deg

Publisert: - Oppdatert: 06.02.2023 kl 16:22

Kan julefilmen «Hjemme alene 2» få fram tårene og få deg til å tenke på Jesus? Ja, da!

Fremtid og håp

Fremtid og håp

Publisert: - Oppdatert: 06.02.2023 kl 16:21

– Vi kan ha tro til at vi kan vokse i vårt forhold til Gud og hverandre.

Fang revene

Fang revene

Publisert: - Oppdatert: 10.01.2023 kl 02:19

«Fang revene for oss, de små revene som ødelegger i vingårdene, for våre vingårder står i blomst.»

Har du noe imot å ri på et esel?

Har du noe imot å ri på et esel?

Publisert:

Da Jesus red inn i Jerusalem på et esel ved starten av den påsken da Han ble korsfestet, demonstrerte Han hvordan man lever ut en grunnleggende kristen verdi: Ydmykhet.

Gleden i Herren

– Det er viktig å beholde gleden, den gir oss overskudd

Publisert:

Det er viktig å beholde gleden. For mister vi den, blir livet og oppgavene snart både tunge og vanskelige. Gleden gir oss overskudd.

Nyttårsandakt:

Du er invitert med på noe nytt

Publisert:

Du kan få legge 2022 bak og se fremover. Du kan få koble på det Gud vil gjøre i livet ditt, og nå i 2023 kan du få merke at det spirer frem.

Velkommen 2023

Velkommen 2023

Publisert:

Heldigvis er vi skapt slik at vi ikke vet så mye om framtiden, skriver Arnfinn Clementsen.

– Frelseren, fredsfyrsten er her for bestandig

– Frelseren, fredsfyrsten er her for bestandig

Publisert:

– Vi skal feire Jesu komme til vår jord. Julesangen sier det så flott: «Han er frelser min! Han er Frelser min!», skriver Sten Sørensen.

Andakt:

– Maria, visste du?

Publisert:

Tone Haukeland Mork tar deg med inn i noen fine julerefleksjoner i sin andakt.

– Julen er tid for kontraster

Publisert:

«Denne julen, enten du tror det blir en god eller vond en, så kan du se på Jesus Kristus»

Verdiprat:

Et løp som gjør andre bedre

Publisert: - Oppdatert: 12.12.2022 kl 09:56

Bibelen beskriver det kristne livet som et idrettsløp. Der vi løper mot et mål, himmelen, der seierskransen venter på oss, skriver Bjarte Ystebø.

Jesus vil gjøre deg vennlig

Publisert:

En av Åndens frukter, som Han vil at skal vokse frem i deg og meg, er vennlighet. «La alle mennesker få merke at dere er vennlige», står det i Filipperbrevet 4, vers 5.

– En av de verdiene Bibelen løfter frem, er godhet

Publisert:

En av de verdiene Bibelen løfter frem som gjenspeiler Guds eget vesen og karakter, og som vi som følger Jesus utfordres til å la oss kjennetegne av, er rett og slett noe så enkelt som godhet.

Annonse